Jak długo będę spłacał swoje zobowiązania ? (49115 ust. 1a-1d)

Jak długo będę spłacał swoje zobowiązania ? (49115 ust. 1a-1d)

W przedostatnim artykule odpowiadaliśmy na pytanie czy upadłość zawsze prowadzi do oddłużenia, a dzisiaj zajmiemy się czasem trwania planu spłaty wierzycieli. Co do zasady powinien on wynosić trzydzieści sześć miesięcy (3 lata). Jest to standardowy termin w sytuacjach, w których powodem niewypłacalności dłużnika nie jest trwała utrata zdolności zarobkowania, a więc jest on wstanie w niedługim czasie podjąć działania zmierzające do odzyskania płynności finansowej.

Termin ten może ulec skróceniu w wyjątkowych sytuacjach – na przykład, kiedy dłużnik stał się niewypłacalny lub stracił swój majątek wskutek choroby, kalectwa, kradzieży czy klęski żywiołowej. Jeżeli analiza sytuacji dłużnika wskazuje, że nie będzie on w ogóle wstanie spłacać swoich wierzycieli, a osiągane przez niego dochody są na tyle niewielkie, że z trudem pokrywają podstawowe bieżące wydatki, sąd może umorzyć zobowiązania bez ustalanie planu spłaty wierzycieli, o czym pisaliśmy tutaj.

W przypadku, gdy sąd ustali, że dłużnik doprowadził do stanu niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, ustali plan spłaty na okres nie krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy (3 lata) i nie dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące (7 lat).

W przypadku ustalenia, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, sąd:

  1. odmawia ustalenia planu spłaty, umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty oraz warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty;

albo jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub humanitarne:

  1. wydaje postanowienie o umorzeniu lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłat (jeżeli dłużnik nie ma zdolności do wykonywania planu), a jeżeli dłużnik ma zdolność do wykonywania planu spłaty – sąd ustala plan spłaty na okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy.

Czas na jaki sąd ustali plan spłaty, zleży zatem od indywidualnej sytuacji dłużnika i jest każdorazowo badany przez sąd rozpoznający wniosek o ogłoszenie upadłości. W żadnym przypadku nie może on być jednak dłuższy niż 84 miesiące (7 lat.)

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji