Uproszczone postępowanie upadłościowe – czy mam szanse na szybkie zakończenie postępowania?

Uproszczone postępowanie upadłościowe – czy mam szanse na szybkie zakończenie postępowania?

Szanowni Państwo, w poprzednim wpisie  dowiedzieliście się czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przekazać dawkę praktycznych informacji na temat uproszczonego postępowania upadłościowego, a mianowicie, czym ono się charakteryzuje oraz w jaki sposób może wpłynąć na szybkość postępowania?

Uproszczona upadłość wprowadzona została nowelizacją ustawy z dnia 24.03.2020 r. Prawo Upadłościowe, głównym założeniem uproszczonej procedury było sprawne i nieskomplikowane ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie upadłości konsumenckiej.

Tryb uproszczony charakteryzuje się tym, że rola Sądu ogranicza się wyłącznie do najważniejszych kwestii, a mianowicie do:

  • wydania postanowienia przez Sąd w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej;
  • ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz rozpatrywania skarg na czynność lub zaniechanie Syndyka.

Główną rolę w postępowaniu sprawuje Syndyk, który jest wyznaczony przez Sąd w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. Co do zasady podejmowane przez niego decyzje o sposobie likwidacji majątku Upadłego są samodzielne. Wyjątkiem jest sytuacja, w której okaże się, że Upadły jest właścicielem nieruchomości, która przekracza określoną wartość. Wówczas, Syndyk zobowiązany jest zawiadomić zarówno Sąd, jak i wierzyciela o sposobie likwidacji majątku. Co istotne w trybie uproszczonym Syndyk nie sporządza sprawozdania finansowego, ani listy wierzytelności.

Uproszczone postępowanie ma sens wtedy, gdy Dłużnik nie posiada skomplikowanej sytuacji majątkowej, tj. nie posiada majątku wcale albo jest on nieznaczny, powyższe odnosi się także do ilości wierzycieli, jeśli dłużnik nie ma ich zbyt wielu, to wówczas jest szansa, że Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości wskaże, że postępowanie będzie prowadzone w trybie uproszczonym.
Warto wspomnieć, że postępowanie w trybie uproszczonym powinno trwać co do zasady 6-8 miesięcy.

Jeżeli jednak, okaże się, że Dłużnik posiada większą liczbę wierzycieli, znaczny majątek, a stopień jego sprawy jest skomplikowany i złożony, to wówczas prowadzenie upadłości w trybie uproszczonym nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenta, wskazuje w treści postanowienia, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie zwykłym. Postępowaniem kieruje sędzia-komisarz, który jest sędzią zawodowym albo asesorem. Prawo upadłościowe dopuszcza także do pełnienia funkcji sędziego – komisarza referendarza sądowego. Rolą sędziego – komisarza w postępowaniu upadłościowym jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym tokiem postępowania, poprzez nadzór nad czynnościami, które podejmuje Syndyk. Postępowanie upadłościowe prowadzone w trybie zwykłym trwa co do zasady rok albo dwa lata.

Z praktyki wynika, że zasadą jest prowadzenie postępowania upadłościowego w trybie uproszczonym, ponieważ jest ono o wiele szybsze i efektywniejsze.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji