Upadłość Konsumencka – czym jest i dla kogo? Statystyki.

Upadłość konsumencka, Restrukturyzacja

Upadłość Konsumencka – czym jest i dla kogo? Statystyki.

Szanowni Państwo, niniejszym artykułem rozpoczynamy serię wpisów, która zostanie poświęcona instytucji postępowania upadłościowego prowadzonego wobec osób fizycznych. Aby usystematyzować Państwu poszczególne zagadnienia, postanowiliśmy zacząć od tzw. początku, czyli od wyjaśnienia, czym jest postępowanie upadłościowe prowadzone wobec osób fizycznych, czyli w praktyce nazywana jako upadłość konsumencka.

Upadłość konsumencka, to najprościej rzecz ujmując, procedura sądowa, która zmierza do oddłużenia poprzez umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta. Ową procedurę możemy podzielić na kilka etapów:

1) postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, czyli etap początkowy, który jest poprzedzony złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika. Etap ten kończy wydanie postanowienia przez Sąd o ogłoszeniu upadłości;

2)   postępowanie upadłościowe właściwe – czyli etap rozpoczynający się tuż po wydaniu  postanowienia o którym mowa powyżej oraz likwidacja masy upadłości, tj. spieniężenie majątku należącego do upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli;

3)   ustalenie przez Sąd planu spłaty wierzycieli – plan ten wskazuje, który wierzyciel i w jakim stopniu zostanie zaspokojony przez dłużnika przy uwzględnieniu sytuacji życiowej i możliwości finansowych Upadłego;

4)   umorzenie zobowiązań upadłego – po wykonaniu planu spłaty Sąd wydaje postanowieniu o umorzeniu zobowiązań Upadłego powstałych przed ogłoszeniem upadłości a nie zaspokojonych w trakcie trwania postepowania upadłościowego.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji