Kiedy osoba fizyczna może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Upadłość konsumencka, Restrukturyzacja

Kiedy osoba fizyczna może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Obecnie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wystarczy stwierdzić, że staliśmy się niewypłacalni. W jaki sposób możemy stwierdzić swoją niewypłacalność i czym ona jest? Niewypłacalność, to stan, w którym osoba fizyczna jest niezdolna do wykonywania swoich bieżących zobowiązań, a stan ten utrzymuje się przez co najmniej trzy miesiące. Jeżeli więc aktualnie nie jesteś w stanie spłacać swoich wymagalnych zobowiązań, zalegasz z opłatą rachunków, rat kredytu albo chcąc spłacić ww. zobowiązania zaciągnąłeś kilka pożyczek chwilówek i przez to popadłeś w spiralę zadłużenia, to powinieneś rozważyć złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Stan niewypłacalności ma różne źródła. Nierzadko są to problemy osobiste, tj.:

Ø nagła utrata miejsca pracy,

Ø zbyt wysokie raty kredytu spowodowane podwyżką stóp procentowych;

Ø wysoki poziom inflacji oraz związany z tym wzrost cen produktów i usług;

Ø problemy zdrowotne dłużnika oraz jego bliskich (problemy zdrowotne mogą dotyczyć zarówno natury fizycznej, jak i psychicznej);

Ø śmierć bliskiej osoby, która np. była jedynym żywicielem rodziny;

Ø podeszły wiek, który nie pozwala na podjęcie jakiejkolwiek pracy zarobkowej,

a wysokość świadczenia emerytalnego jest zbyt niska, aby regulować bieżące zobowiązania, nie wspominając już o zadłużeniu, w którego stan osoba fizyczna popadła;

Są to sytuacje losowe, na które konsument nie ma wpływu. Ich wystąpienie skutkuje często tym, iż dłużnik w bardzo szybkim tempie znajduje się na skraju ubóstwa, nie mając środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji