Do kogo skierowana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka, Restrukturyzacja

Do kogo skierowana jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli dla konsumentów. Przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej są przystępne, a procedura sama w sobie jest łagodniejsza, w porównaniu do wymagań, jaki stawia prawo upadłościowe dla przedsiębiorców. Warto zwrócić uwagę, że od 24 marca 2020 roku zmianie uległy przepisy Prawa upadłościowego, wprowadzając znaczne ułatwienie w zakresie ogłaszania upadłości osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Procedura ogłaszania upadłości przez takie podmioty jest zbliżona do tej przewidzianej dotychczas dla konsumentów.

Co do zasady postepowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszczyna się na wniosek osoby fizycznej (dłużnika). Niemniej, prawo upadłościowe przewiduje możliwość złożenia ww. wniosku przez wierzyciela. Jest to możliwe, gdy dłużnik prowadził działalność gospodarczą, zaś od momentu zakończenia (wykreślenia z CEIDG) nie upłynął jeden rok.

Naszych klientów zawsze traktujemy poważnie

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacji